Navigace

Obsah

Zprávy

Skola-Fasad-Puvodni

ZŠ Tučapy - zateplení fasády

Původní projekt z r.2016 a realizovaný v r. 2020 na rozšíření ZŠ Tučapy neobsahoval novou fasádu celé budovy, proto byl obcí v roce 2020 vyhotoven projekt i na tuto akci. V roce 2021 bude podána žádost z dotačního titulu MF ČR (kryje 90 % nákladů). celý text

ostatní | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Nástavba ZŠ Tučapy

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. V roce 2020 obec nechala aktualizovat rozpočet stavby a následně podala žádost o dotaci, ve které byla úspěšná (dotace hradí 90% uznatelných výdajů). celý text

ostatní, 2020 | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Chodník Tučapy - Komořany 1

Chodník Tučapy - Komořany

Obec nechala v roce 2019 vypracovat projektovou dokumentaci na chodník směrem na Komořany. V roce 2020 pokračovali přípravné administrativní práce. Žádost o dotaci v roce 2021 nebyla podána, z důvodu nedodržení zákonných lhůt stavebním úřadem Vyškov. O dotaci se tak budeme pokoušet od roku 2022. celý text

2020 | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Tučapy - chodník u sil. II/430

Název projektu: Tučapy - chodník u sil. II/430
reg. č. projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013964
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. celý text

ostatní, 2020 | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Rozhlas

Protipovodnova opatreni - rozhlas a digitální povodňový plán

V roce 2019 byly vypracovány podklady pro nový obecní bezdrátový rozhlas a nový digitální povodňový plán. V roce 2020 se obci podařila sehnat dotace na realizaci. celý text

ostatní | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Odbahnění rybníka

Zastupitelstvo obce se shodlo na plánu odbahnit a zpevnit břehy rybníka "Adamčák". Obec získala dotaci 100 000Kč na přípravu projektové dokumentace. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ 1

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ

V roce 2020 byla obec úspěšná v získání dotace na rekonstrukci zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole v Tučapech. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Veřejné osvětlení obce 1

Veřejné osvětlení obce

V roce 2019 byl zpracován passport veřejného osvětlení. Obci se podařila sehnat dotace na tuto akci ve výši 692 190Kč. celý text

2020 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnova výstražné sirény 1

Obnova výstražné sirény

Na obci se nacházela siréna s místním ovládáním (ručně ovládaná tlačítkem). V roce 2019 jsme provedli zakoupení repasované sirény s dálkovým ovládáním a napojením na operační středisko HZS JmK. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava hřbitovní zdi a příjezdové komunikace

Koncem roku 2018 a v průběhu roku 2019 obec podpořila opravu hřbitovní zdi a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci Luleč, kde obec dle farnosti spadá a jejíž hřbitov využívá. celý text

ostatní, 2019 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ

V roce 2019 jsme požádali o dotaci z rozpočtu JMK na opravu sociálního zázemí a podlah OÚ. V žádosti jsme byli neúspěšní. celý text

ostatní, 2019 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vybavení přístavby mate￸řské školy

V roce 2020 obec dokončila rozšíření MŠ o jednu třídu. Následně byla třída třeba vybavit. Obci se podařilo sehnat dotaci 240 000Kč na toto vybavení z dotace JMK. celý text

2020 | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce obecní knihovny Tučapy

V roce 2019 obec požádala o dotaci na rekonstrukci knihovny z dotačního titulu JMK. V žádosti byla obec úspěšná a rekonstrukce knihovny proběhla ještě v témže roce. celý text

2019 | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Přístavba MŠ Tučapy

V prosinci roku 2018 byl dokončen projekt přístavby MŠ a vyřízena všechna nezbytná povolení na přístavbu MŠ Tučapy. Hned následující rok 2019 byla stavba zahájena a na začátku roku 2020 dokončena. celý text

2019 | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu