Navigace

Obsah

Zprávy

#

Pořízení malotraktoru s příslušenstvím - 2023 - dokončeno

Abychom lépe a efektivně zvládali veřejných prostranství, rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení malotraktoru s příslušenstvím pro zimní údržbu i pro údržbu zelených ploch.
celý text

ostatní | 13. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Rakovec - 2023 - 2024 - probíhá

V rámci dotace Operačního programu životního prostředí, jejímž účelem je prevence vzniku odpadů, bude pro obec Tučapy pořízeno: celý text

ostatní | 8. 12. 2023 | Autor: Správce Webu
hospoda

Koupě budovy hospody - 2023 - dokončeno

Již v  minulém volebním období jsme řešili vhodné místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zvažovali jsme různé možnosti a nakonec jsme se rozhodli pro nákup místního hostince celý text

ostatní | 11. 11. 2023 | Autor: Správce Webu

Cyklostezka Tučapy - Nemojany - 2023 - probíhá

Společně s obcí Nemojany jsme začali řešit možnost bezpečné spojnice mezi našimi
obcemi.
V současné době jsme ve fázi studie a příprav podkladů pro projektovou dokumentaci. celý text

ostatní | 6. 11. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Elektronická úřední deska - 2022 - 2023 - dokončeno*

V roce 2023 byla v obci instalována elektronická úřední deska. Ta byla pořízena z dotace a v rámci mikroregionu Drahanská vrchovina celý text

ostatní | 9. 6. 2023 | Autor: Správce Webu
Výstavba pergoly u rybníku -2023 - dokončeno* 1

Výstavba pergoly u rybníku - 2023 - dokončeno*

V roce 2023 zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě pergoly u rybníka Adamčák. celý text

ostatní | 9. 6. 2023 | Autor: Správce Webu
Výstavba garáže a dalšího zázemí pro SDH a JSDH Tučapy

Výstavba garáže a dalšího zázemí pro SDH a JSDH Tučapy - 2022 - 2023 - dokončeno

V roce 2022 došlo zastupitelstvem obce Tučapy ke schválení záměru na výstavbu garáže pro Hasičské vozidlo JSDH a dále vytvoření skladových prostor vedle velkého hřiště pro naše hasiče. celý text

ostatní | 9. 6. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Chodník Tučapy - Komořany - 2019 - 2023 - dokončeno

Obec nechala v roce 2019 vypracovat projektovou dokumentaci na chodník směrem na Komořany. V roce 2020 pokračovali přípravné administrativní práce. V roce 2022 jsme podali žádost na SFDI a byli jsme úspěšní. Realizace bude dokončena do konce roku 2023 celý text

2020 | 17. 4. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce vnitřních prostor OÚ - 2019 - 2022 - dokončeno

V roce 2019 jsme požádali o dotaci z rozpočtu JMK na opravu sociálního zázemí a podlah OÚ. V žádosti jsme byli neúspěšní, proto realizujeme opravy plně svými prostředky. celý text

2019, ostatní | 28. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
Situační výkres

Rekonstrukce dětského hřiště 2020 - 2022 - dokončeno

V roce 2021 jsme byli úspěšní v dotačním titulu MMR na rekonstrukci dětského hřiště. Realizace proběhla v r.2022. celý text

ostatní | 2. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu - 2019 - 2022 - dokončeno

Dotace činí 499.800 Kč, což je vzhledem k vysoutěženým nákladům cca 60 % z celkové ceny. celý text

ostatní | 2. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Dovybavení ZŠ + MŠ z dotace JMK 2

Vybavení ZŠ a MŠ Tučapy - dotace JMK - 2021 - dokončeno

V roce 2021 jsme byli úspěšní s dotací na JMK na dovybavení ZŠ a MŠ Tučapy. Dotace kryje 50% způsobilých výdajů, maximálně do výše 500 000Kč. celý text

ostatní | 2. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Pořízení vybavení do odborných učeben na ZŠ Tučapy - 2021 - dokončeno

V roce 2021 se nám podařilo získat dotaci na vybavení nových odborných učeben v nově přistavěné části ZŠ. celý text

ostatní | 1. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
Tučapy - chodník u sil. II/430 1

Tučapy - chodník u sil. II/430 - 2013 - 2021 - dokončeno

Projekt si kladl za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Tučapy podél komunikace II/430 v jižní části obce. celý text

2020, ostatní | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Nástavba ZŠ Tučapy - 2020 - 2021 - dokončeno

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. V roce 2020 obec nechala aktualizovat rozpočet stavby a následně podala žádost o dotaci, ve které byla úspěšná (dotace hradí 90% uznatelných výdajů). celý text

2020, ostatní | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
Rozhlas

Protipovodňová opatření obce Tučapy 2019 - 2021 - dokončeno

V roce 2019 byly vypracovány podklady pro nový obecní bezdrátový rozhlas a nový digitální povodňový plán. V roce 2020 se obci podařila sehnat dotace na realizaci. celý text

ostatní | 17. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Odbahnění rybníka - projektová část - 2020-2021 - dokončeno

Zastupitelstvo obce se shodlo na plánu odbahnit a zpevnit břehy rybníka "Adamčák". Obec získala dotaci 100 000Kč na přípravu projektové dokumentace. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Veřejné osvětlení obce 1

Veřejné osvětlení obce 2019 - 2021 - dokončeno

V roce 2019 byl zpracován passport veřejného osvětlení. Obci se podařila sehnat dotace na tuto akci ve výši 692 190Kč. celý text

2020 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Skola-Fasad-Puvodni

ZŠ Tučapy - zateplení fasády - 2020 - probíhá - prozatím neúspěšné*

Původní projekt z r.2016 a realizovaný v r. 2020 na rozšíření ZŠ Tučapy neobsahoval novou fasádu celé budovy, proto byl obcí v roce 2020 vyhotoven projekt i na tuto akci. V roce 2021 bude podána žádost z dotačního titulu MF ČR (kryje 90 % nákladů). celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vybavení přístavby mate￸řské školy - 2020 - dokončeno

V roce 2020 obec dokončila rozšíření MŠ o jednu třídu. Následně byla třída třeba vybavit. Obci se podařilo sehnat dotaci 240 000Kč na toto vybavení z dotace JMK. celý text

2020 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Přístavba MŠ Tučapy - 2018-2020 - dokončeno

V prosinci roku 2018 byl dokončen projekt přístavby MŠ a vyřízena všechna nezbytná povolení na přístavbu MŠ Tučapy. Hned následující rok 2019 byla stavba zahájena a na začátku roku 2020 dokončena. celý text

2019 | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Obnova výstražné sirény 1

Obnova výstražné sirény - 2019 - dokončeno

Na obci se nacházela siréna s místním ovládáním (ručně ovládaná tlačítkem). V roce 2019 jsme provedli zakoupení repasované sirény s dálkovým ovládáním a napojením na operační středisko HZS JmK. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oprava hřbitovní zdi a příjezdové komunikace - 2018-2019 - dokončeno

Koncem roku 2018 a v průběhu roku 2019 obec podpořila opravu hřbitovní zdi a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci Luleč, kde obec dle farnosti spadá a jejíž hřbitov využívá. celý text

2019, ostatní | 27. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce obecní knihovny Tučapy - 2018-2019 - dokončeno

V roce 2019 obec požádala o dotaci na rekonstrukci knihovny z dotačního titulu JMK. V žádosti byla obec úspěšná a rekonstrukce knihovny proběhla ještě v témže roce. celý text

2019 | 3. 3. 2020 | Autor: Správce Webu