Navigace

Obsah

Zprávy

PRODEJ DRŮBEŽE

Prodej drůbeže v úterý 23.4. v 11:15.celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

KONTEJNER NA OBJEMNÝ ODPAD

Kontejner bude přistaven ve dnech od 19.4. do 22.4. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMACE

Nestátní neziskový spolek Zlatá rybka oznamuje: celý text

ostatní | 9. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Aplikace přípravku nebezpečného včelám

oznamujeme Vám aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění1, v provedení
dle § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“).
Oznamovatel: Rostěnice, a.s., Rostěnice166,68201 Rostěnice-Zvonovice , IČO:63481821
Název přípravku: Spider 550 EC,
Místo aplikace: viz příloha
Datum aplikace: viz příloha
Detaily aplikace: jedná se o aplikaci na vzcházející porosty pšenice ozimé k omezení rozšíření přenašečů virových chorob obilovin
Ošetření řídí a podrobnější informace k aplikaci Vám může podat ing. Pavel Šlimar na telefonu 777710033, nebo ing. Luděk Novotný na tel. 777710037
v oblasti Tučapy za školou a Tučapy za tratí celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy konané ve dnech 5 a 6. října 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy celý text

ostatní | 6. 10. 2018 | Autor: Správce Webu