Navigace

Obsah

Tučapy - chodník u sil. II/430 - 2013 - 2021 - dokončeno

Typ: 2020 | ostatní
Tučapy - chodník u sil. II/430 1 Projekt si kladl za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Tučapy podél komunikace II/430 v jižní části obce.

logo

Název projektu: Tučapy - chodník u sil. II/430

reg. č. projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013964

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Tučapy podél komunikace II/430 v jižní části obce bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je vybudování chodníku, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výstupem projektu bude nový úsek pěší komunikace včetně místa pro přecházení, který bude vybavený bezpečnostními prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podél silnice.

Celkové náklady projektu:  3.531.236.25,00,- Kč
Výše dotace: 2.844.537,50,- Kč

Realizace projektu:  2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 


Projektová dokumentace na akci "Chodník u silnice II/430" se začala zpracovávat již v roce 2013. V roce 2019 se po velkém úsilí podařilo projekt úspěšně dokončit a následně získat stavební povolení. Jedná se o chodník pro domy kolem hlavní cesty ve směru od Vyškova - pod "Tučapákem".

V lednu 2020 byla projektová dokumentace podána na stavební úřad a následně bylo vydáno územní rozhodnutí o stavbě.

V dubnu 2020 zažádala obec o dotaci ve výzvě MAS Vyškovsko, výzva č. 8. Doprava a bezpečnost II, dotace činí 95 % způsobilých výdajů. 

Koncem roku 2020 jsme byli vyrozuměni o schválení dotace na tento projekt a to ve výši 95% způsobilých výdajů.

V dubnu 2021 proběhlo výběrového řízení na dodavatele stavby. Během roku 2021 bude následovat realizace firmou SIMOST, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Vysoutěžená cena je 3 140 101,25Kč a je cca o 561 tis. Kč vč. DPH vyšší než cena rozpočtovaná (rozpočet byl vytvořen v únoru 2020). 

Nabídky:

Účastník

Nabídková cena v Kč bez DPH

DPH

Nabídková cena v Kč vč. DPH

SIMOST, s.r.o.

2.595.125,00

544.976,25

3.140.101,25

STAZEPO, a.s.

2.998.281,60

629.639,14

3.627.920,74

TOMAS holding, a.s.

3.440.989,32

722.607,76

4.163.597,08

 


Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 6. 5. 2022 18:57
Autor: Správce Webu