Navigace

Obsah

Nástavba ZŠ Tučapy - 2020 - 2021 - dokončeno

Typ: 2020 | ostatní
Nástavba ZŠ Tučapy - 2020 - 2021 - dokončeno Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2016. V roce 2020 obec nechala aktualizovat rozpočet stavby a následně podala žádost o dotaci, ve které byla úspěšná (dotace hradí 90% uznatelných výdajů).

Nástavba ZŠ Tučapy, rekapitulace:

 • Projektová dokumentace k této akci byla dokončena v roce 2016.
 • Projekt byl zpracován původně na dotaci z MŠMT, kde byly podporovány odborné učebny.
 • Projekt řeší půdní vestavbu, kde vzniknou dvě nové učebny – počítačová pro 12 žáků a přírodovědná pro 16 žáků.
 • Začátkem roku 2020 jsme provedli aktualizaci předpokládaných nákladů na stavbu - předpokládaná cena díla po aktualizaci byla stanovena na 13.364.021 Kč mil. Kč včetně DPH.
 • Původní projektová dokumentace neobsahovala fasádu na objektu. Na přepracování projektové dokumentace bohužel již nebyl dostatek času, pokud jsme chtěli stihnout podání žádosti v března 2020 z dotačního titulu MF ČR (hradí 90% uznatelných výdajů). S touto žádostí jsme byli úspěšní. 
 • Podmínkou bylo profinancovat dotaci do konce listopadu 2020.
 • Krátce po zjištění, že nám byla dotace přidělena jsme vypsali veřejnou soutěž na podlimitní veřejnou zakázku a to dne 26.6.2020 na profilu zadavatele. Otevírání nabídek proběhlo dne 16.7.2020 v 10:00
 • Nejnižší nabídku podala firma VAŠSTAV ve výši 12 341 706Kč vč. DPH.
 • Jelikož jsme před vypsáním veřejné zakázky vyškrtali některé neuznatelné náklady, především elektroniku a zakázku jsme vysoutěžili levněji, než se předpokládalo, mohli jsme ještě využít finanční prostředky ve výši 1.022.315,03 Kč vč. DPH
 • Celkem jsme tedy mohli využít ještě 1.022.315,03 Kč, které budou podléhat dotaci. Původně jsme chtěli využít na novou fasádu vč. zateplení.
  Během srpna proběhl stavebně technický průzkum stavby, za účasti projektanta a statika, a bylo konstatováno, že před fasádou bude nutné dořešit hydroizolaci stavby, statiku (různé trhliny ve fasádě) a výměnu některých, ještě původních nebo nevyhovujících oken.
 • V září 2020 byl uzavřen dodatek, který řešil objevené problémy. Byl uzavřen dodatek ve výši 1.819.876,00 Kč vč. DPH (předpokládaná cena projektanta dle ceníku prací byla ve výši 2 087 204Kč vč. DPH, tedy cca o 270tis. více). 
 • Spoluúčast obce na cenu díla stoupla na 2.133.363,68 Kč vč. DPH
 • V měsíci listopadu byl uzavřen další dodatek týkající se víceprací/méněprací ve výši 92.497,72Kč. vč. DPH, který obsahoval mimo jiné i malbu čelní stěny budovy a prodloužení termínu realizace díla do 15.01.2021.    
 • Ke konci listopadu 2020 bylo profinancováno 12 027 618Kč vč. DPH, což je výše přidělené dotace, čímž došlo k jejímu plnému vyčerpání
 • V lednu 2021 došlo k uzavření posledního dodatku ve výši 121 346,25Kč bez DPH, který obsahoval především nové podhledy a další úpravy v původním 2.patře a další finální úpravy jako nátěry, sokly, nové podlahové krytiny a další práce. Cena prací byla ponížena také o slevu dodavatele na tyto práce ve výši 100 000Kč bez DPH za poškození smrku před ZŠ a dále slevy ve výši 56 566,14 bez DPH za další kompenzace způsobené stavbou.
 • Aktuální předpokládané cena včetně víceprací/méněprací je 14 420 332,88Kč vč. DPH (tedy spoluúčast obce 2 392 715 Kč vč. DPH).
 • Dokončená část stavby, která byla předmětem smlouvy o dílo a dodatku č. 2 k této smlouvě, byla dne 15.01.2021 protokolárně předána.

 • Proběhla prohlídka ze strany hasičů, krajské hygienické stanice a stavebního úřadu. Dne 20.01.2021 byl vydán kolaudační souhlas a povoleno užívání stavby.

 • Zahájení provozu ve stávajících třídách bylo naplánováno od 01.02.2021. Provoz nových tříd bude zahájen od 01.09.2021.


Přílohy

Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2022 20:12
Autor: Správce Webu