Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.
 

Novinky

23.10.2018 - 01.01.2019

Oznámení o zveřejnění DSO Rakovec

Detail Úřední deska

16.10.2018 - 02.01.2019

Oznámení o zveřejnění RO č.5/2018

Detail Úřední deska

10.10.2018

Aplykace přípravku nebezpečného včelám

oznamujeme Vám aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění1, v provedení dle § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“). Oznamovatel: Rostěnice, a.s., Rostěnice166,68201 Rostěnice-Zvonovice , IČO:63481821 Název přípravku: Spider 550 EC, Místo aplikace: viz příloha Datum aplikace: viz příloha Detaily aplikace: jedná se o aplikaci na vzcházející porosty pšenice ozimé k omezení rozšíření přenašečů virových chorob obilovin Ošetření řídí a podrobnější informace k aplikaci Vám může podat ing. Pavel Šlimar na telefonu 777710033, nebo ing. Luděk Novotný na tel. 777710037 v oblasti Tučapy za školou a Tučapy za tratí

Detail Hlášení rozhlasem

06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy konané ve dnech 5 a 6. října 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy

Detail Hlášení rozhlasem