Navigace

Obsah

Oprava hřbitovní zdi a příjezdové komunikace - 2018-2019 - dokončeno

Typ: 2019 | ostatní
Oprava hřbitovní zdi a příjezdové komunikace - 2018-2019 - dokončeno Koncem roku 2018 a v průběhu roku 2019 obec podpořila opravu hřbitovní zdi a příjezdové komunikace ke hřbitovu v obci Luleč, kde obec dle farnosti spadá a jejíž hřbitov využívá.

Obec Luleč provozuje a spravuje hřbitov u kostela sv. Martina. Farnost i hřbitov je společná pro obce Luleč, Nemojany a Tučapy. Obec Luleč se postupně snaží realizovat opravy, které jsou rozděleny do etap tak, aby byly postupně financovatelné. 
Obec Luleč realizovala v roce 2018/2019 opravu kostelní zdi. Na tento projekt využila dotační titul z MZE. 
První etapa proběhla v roce 2018. O spoluúčast s uhrazením části prostředků, které musela uhradit z vlastních zdrojů, požádala i obce, které do této farnosti spadají, tedy Nemojany a Tučapy. V První fázi navrhovala obec Luleč spoluúčast Tučap ve výši 100 000Kč. Obec tento finanční dar obci Luleč schválila.
Druhá etapa v roce 2019 stála 1.149.148 Kč vč. DPH. Luleč má přislíbenou dotaci z MZE ve výši 533.793 Kč. Doplatek tedy bude 615.355,- Kč. Obec Luleč opět požádala o spoluúčast s financováním této akce ve výši 150 000Kč. Finanční dar byl opět obci Luleč schválen. 
Mimo to obec Luleč v průběhu roku 2019 provedla opravu přístupové komunikace ke hřbitovu. Na tuto akci nepožadovala po okolních obcích žádnou spoluúčast, nicméně zastupitelstvo obce se rozhodlo i tuto akci finančně podpořit a to ve výši 100 000Kč
Věříme, že občané zlepšený přístup ke hřbitovu a upravené okolí hřbitova ocení. 
 


Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2022 20:26
Autor: Správce Webu