Navigace

Obsah

Historie a zajímavosti

 

Obyvatelstvo a bytový fond

Obecná charakteristika

 
   
   

 

31. 12. 2021

Typ obce

obec

Kraj

Jihomoravský

Okres

Vyškov

Obec s rozšířenou působností

Vyškov

Pověřený obecní úřad

Rousínov

Pracoviště finančního úřadu

Vyškov

Katastrální pracoviště

Vyškov

Stavební úřad

Rousínov

Matriční úřad

Nemojany

Katastrální plocha (ha)

528,7

Počet katastrů

1

Počet částí obce

1

Území obce příslušelo do správních jednotek

 

Politický okres 1930 [1]

Vyškov

Soudní okres 1930 [1]

Vyškov

Historický kraj 1949-1960 [1]

Brněnský kraj

Historický okres 1949-1960 [1]

Vyškov

 

 

Stav obyvatel

     

 

       

 

   

Období:

31. 12. 2021

         

 

Celkem

Muži

Ženy

Počet obyvatel

594

307

287

v tom ve věku (let)

0-14

115

60

55

15-64

359

198

161

65 a více

120

49

71

Průměrný věk (let)

41,7

39,8

43,7

 

Pohyb obyvatel

     
       
   

Období:

2021

       

 

Celkem

Muži

Ženy

Živě narození

10

2

8

Zemřelí

8

5

3

Přirozený  přírůstek

2

.

.

Přistěhovalí

18

10

8

Vystěhovalí

17

7

10

Přírůstek stěhováním

1

3

-2

Celkový přírůstek

3

.

.

Sňatky

5

.

.

Rozvody

1

.

.

 

Dokončené byty

   
       
       

 

Byty
celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

2017

2

2

-

2018

8

8

-

2019

2

2

-

2020

3

3

-

2021

1

1

-

 

Podnikatelské subjekty podle právní formy

   
     
 

Období:

31. 12. 2021

     

 

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

171

95

Fyzické osoby

148

80

Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona

137

73

Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

5

2

Zemědělští podnikatelé

5

4

Právnické osoby

23

15

Obchodní společnosti

13

12

akciové společnosti

.

.

Družstva

.

.

 

Druhy pozemků (ha)

   
     
     

 

31. 12. 2020

31. 12. 2021

Celková výměra

528,65

528,65

Zemědělská půda

466,14

466,11

Orná půda

429,99

429,99

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

22,19

22,16

Ovocný sad

3,14

3,14

Trvalý travní porost

10,81

10,81

Nezemědělská půda

62,51

62,55

Lesní pozemek

-

-

Vodní plocha

2,33

2,33

Zastavěná plocha a nádvoří

9,71

9,76

Ostatní plocha

50,48

50,46

 

Zdroj:

Český statistický úřad, Veřejná databáze

Podmínky užívání dat ČSÚ