Navigace

Obsah

Historie a zajímavosti

 

Obyvatelstvo a bytový fond

 

a) Obecná charakteristika

 

 

 

31. 12. 2017

 

 

Typ obce

obec

 

 

Obec s rozšířenou působností

Vyškov

 

 

Pověřený obecní úřad

Rousínov

 

 

Pracoviště finančního úřadu

Vyškov

 

 

Katastrální pracoviště

Vyškov

 

 

Matriční úřad

Nemojany

 

 

Katastrální plocha (ha)

528,64

 

 

Počet katastrů

1

 

 

Počet částí obce

1

 

 

Nadmořská výška (m nad mořem)

257

 

 

První písemná zpráva (rok)

1371

 

 

 

 

b) Obyvatelstvo
 

Stav obyvatel:

 

     

Období:

31. 12. 2017

         

 

Celkem

Muži

Ženy

Počet obyvatel

578

299

279

v tom ve věku (let)

0-14

96

56

40

15-64

376

197

179

65 a více

106

46

60

Průměrný věk (let)

41,7

39,9

43,7

 

 

Pohyb obyvatel

 

Období:

2017

 

Celkem

Muži

Ženy

Živě narození

7

2

5

Zemřelí

9

.

.

Přirozený  přírůstek

-2

.

.

Přistěhovalí

24

11

13

Vystěhovalí

4

2

2

Přírůstek stěhováním

20

9

11

Celkový přírůstek

18

.

.

Sňatky

3

.

.

Rozvody

3

.

.

 

 

c) Zaměstnanost
 

 

Tučapy (okres Vyškov)

Míra registrované nezaměstnanosti

pohlaví

muži [1]

11

ženy [1]

12,4

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

celkem [2]

0,8

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

pohlaví

muži [2]

0,5

ženy [2]

1,1

     

[1] Období: 31.12.2011

 

 

[2] Období: 30.09.2018

 

 

 

d) Domovní a bytový fond
 

 

Tučapy (okres Vyškov)

Počet bytů

Byty celkem [2]

233

druh domu

bytový dům [2]

4

rodinný dům [2]

229

z toho

samostatný

.

dvojdomek

.

ostatní budovy [2]

-

z toho

ubytovací zařízení pro
dlouhodobé bydlení [2]

-

Počet bytů

celkem [2]

233

druh vlastnictví

fyzická osoba [2]

180

bytové družstvo [2]

-

spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) [2]

12

obec [2]

-

stát [2]

-

jiná právnická osoba

.

kombinace vlastníků

.

nezjištěno

.

Počet bytů

celkem [2]

233

počet osob v bytě

1 [2]

40

2 [2]

52

3 [2]

38

4 [2]

29

5 [2]

11

6-30

.

6-70 [2]

14

Počet bytů

celkem [2]

233

právní důvod užívání bytu

byt ve vlastním domě [2]

140

byt v osobním vlastnictví [2]

4

jiné bezplatné užívání bytu [2]

15

byt nájemní [2]

5

jiný důvod užívání bytu [2]

1

byt družstevní [2]

-

nezjištěno

.

Počet bytů

celkem [2]

233

druh energie používané k vytápění

elektřina [2]

7

plyn [2]

136

pevná paliva

.

ostatní

.

Počet bytů

obydlenost domu - obvyklý pobyt

obydlen (obvykle) [2]

194

neobydlen obvykle [2]

39

neobydlen z důvodu: změna uživatele

.

neobydlen z důvodu: slouží k rekreaci [2]

19

neobydlen z důvodu: přestavba domu [2]

4

neobydlen z důvodu: dosud neobydlen po kolaudaci

.

neobydlen z důvodu: pozůstalostní nebo soudní řízení

.

neobydlen z důvodu: nezpůsobilý k bydlení [2]

4

neobydlen z důvodu: jiný důvod

.

Počet bytů

celkem [2]

233

druh bytu

standardní [2]

159

standardní s ústředním topením a úplným příslušenstvím [2]

152

standardní s ústředním topením a částečným příslušenstvím

.

standardní bez ústředního topení s úplným příslušenstvím

.

byt se sníženou kvalitou [2]

22

nezjištěný typ bytu

.

       

[1] Období: 01.01.2017 - 31.12.2017

   

[2] Období: 26.03.2011

     

 

Dokončené byty

 

 

Byty
celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

2013

2

2

-

2014

1

1

-

2015

2

2

-

2016

3

3

-

2017

2

2

-

 

e) Půdní fond

 

31. 12. 2016

31. 12. 2017

Celková výměra

528,64

528,64

Zemědělská půda

466,29

466,22

Orná půda

431,37

430,01

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

22,25

22,25

Ovocný sad

3,14

3,14

Trvalý travní porost

9,52

10,81

Nezemědělská půda

62,35

62,42

Lesní pozemek

-

-

Vodní plocha

2,33

2,33

Zastavěná plocha a nádvoří

9,55

9,60

Ostatní plocha

50,47

50,49

 

 

Zdroj:

Český statistický úřad, Veřejná databáze

Podmínky užívání dat ČSÚ