Navigace

Obsah

Historie a zajímavosti

 

Kulturní hodnoty území

V katastrálním území obce Tučapy nejsou evidovány kulturní památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Památky místního významu:

zvonička na návsi z roku 1770

erb olomouckého biskupství na zdi současného pohostinství

Dané území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Při veškerých zemních pracích je nutno zajistit možnost záchranného archeologického výzkumu, aspoň formou dozoru.