Navigace

Obsah

Odkazy

Zajímavé odkazy

Ministerstvo dopravy 
Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní. 
 www.mdcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu  
O ministerstvu • Informace pro veřejnost ... Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu z ulice Washingtonova ... Kontakt na Ministerstvo průmyslu atd...
www.mpo.cz

Ministerstvo životního prostředí  
Oficiální webové stránky Ministerstva životního prostředí ČR
www.env.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj  
Ministerstvo pro místní rozvoj - T: 224 861 111, F: 224 861 333 - Staroměstské náměstí 6, 110 ...
www.mmr.cz

Ministerstvo vnitra ČR  
Uvalení vazby na policistu Dálničního oddělení Policie ČR Svojkovice - informuje tisková mluvčí MV RNDr. Věra Dušková ( 16. 7. 2004 ) • Tisková zpráva k zadržení Vratislava Kutala - zveřejňuje por. Bc. Lucie Uhlířová z Policejního prezidia ČR ( 16. 7. 2004 ) • Byli jste přijati na Policejní akademii? - výsledky přijímacích zkoušek ( 2. 7. 2004 ) 
www.mvcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Aktuality | Tiskové zprávy | Kontakt | ...
www.msmt.cz

Ministerstvo financí České republiky Generální ředitelství cel 
Optimální a efektivní zajišťování správy cel a daní při souběžném plnění všech dalších úkolů celní správy při zabezpečování ochrany zájmů České republiky a v krátké perspektivě pak i členských zemí Evropské unie.
 www.cs.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Praha 2 - Ministerstvo práce a sociálních věcí a příbuzné orgány - 
www.mpsv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Praha 1, Praha 2 - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a příbuzné orgány - www.mpo.cz

Ministerstvo životního prostředí 
Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí. Ústřední orgán státní správy pro myslivost, rybářství, lesní hospodářství a pro ekologickou politiku.
Praha 10 - Ministerstvo životního prostředí České republiky a příbuzné orgány -
www.env.cz

Ministerstvo zahraničních věcí 
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Praha 1 - Ministerstvo zahraničí České republiky a příbuzné orgány - 
www.mfa.cz

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ 
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Praha 1, Trutnov - Ministerstvo zemědělství České republiky a příbuzné orgány - 
www.mze.cz

Ministerstvo financí
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Praha 1 - Ministerstvo financí České republiky a příbuzné orgány - 
www.mfcr.cz

Ministerstvo obrany
Úřad Ministerstva obrany zabezpečuje činnost ministra obrany ČR vyplývající z jeho postavení ústavního činitele, člena vlády ČR a nejvyššího představitele resortu MO.
Praha 6, Praha 9 - Ministerstvo obrany České republiky a příbuzné orgány - 
www.army.cz

Ministerstvo spravedlnosti 
Ústřední orgán státní správy.
Praha 2 - Ministerstvo spravedlnosti České republiky a příbuzné orgány - 
www.justice.cz

Ministerstvo vnitra 
Všeobecné činnosti veřejné správy.
Frýdek-Místek, Praha 1, Praha 7 - Ministerstvo vnitra České republiky a příbuzné orgány - www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví 
MZ je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou, vědeckovýzkumnou činnost, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém.
Praha 2 - Ministerstvo zdravotnictví České republiky a příbuzné orgány - 
www.mzcr.cz

Ministerstvo kultury 
Praha 6 - Ministerstvo kultury České republiky a příbuzné orgány - 
www.mkcr.cz