Navigace

Obsah

Zajímavosti

Rekreace a cestovní ruch

a) Rekreace nadmístního významu

Obce se nachází v úpatí lesního masivu Drahanské vysočiny má příznivé klimatické podmínky a proto by mohla být ve větší míře využívána k rekreaci. V současné době je v obci celkem 9 soukromých rekreačních objektů Žádná další rekreační ubytovací zařízení, jako hotel nebo penzión v celém katastru nejsou.

Doporučujeme postupně vytvářet ubytovací možnosti přímo v soukromých domech, kde bude výhoda právě „domácího venkovského prostředí". Lidé z měst budou jezdit jako dříve na „letní byt" do klidného prostředí na venkov, (tzv. Agroturistika)

Občané obce by mohly podpořit turistický ruch tím (v návaznosti na cyklistické stezky), že by ve svých domech zřídili malé cukrárny, minikavárny, které by poskytovali občerstvení procházejícím turistům. Mohly by zde být třeba i opravny a servis jízdních kol, půjčovny sportovních potřeb a pod.

b) Rekreace místního významu

K rekreaci místních obyvatel bude sloužit nově navržený sportovně- rekreační areál. Bude zde nové fotbalové hřiště,odpovídajících parametrů, menší tribuna pro diváky, dále tenisový kurt a volejbalové hřiště. Součástí bude i víceúčelová budova, kde budou šatny, sociální zařízení, posilovna a klubovny. V budově by mohla být i sezónní restaurace s posezením venku, v podkroví by mohly být pokoje pro příležitostné ubytování. Celý areál bude vhodně upraven a osázen zelení. Celý areál je možno v budoucnu rozšířit (možnost vybudovat v návaznosti koupaliště)

Pro děti slouží hřiště ve školním areálu a také jsou navrženy dvě dětská hřiště s prolézačkami, pískovišti, lavičkami a jiné.

V okolí obce jsou vhodné podmínky pro vycházky v lesích, houbaření, cykloturistiku.