Navigace

Obsah

Zajímavosti

Občanská vybavenost

Přehled a doporučená funkce jednotlivých zařízení občanského vybavení slouží především pro orientaci o minimální potřebě občanského vybavení v obci. Rozhodující bude skutečná potřeba a vývoj občanského vybavení, vycházejícího z názorů a požadavků občanů a též z realizačních možností obce.

a) Správa a veřejné instituce

Obecní úřad je umístěn ve dvou budovách (starý a nový OÚ) ve středu obce. Stará budova OÚ na návsi bude opravena a budou zde kanceláře. V nové budově v zadním traktu bude místní lidová knihovna, zasedací místnost, sklady a archiv.

b) Školství a výchovná zařízení

Základní škola je v rekonstruované historické budově. Do této základní školy chodí žáci 3.,4. a 5. ročníku, celkem asi 38 dětí. První a druhý ročník navštěvují v základní škole vNemojenech. Další stupeň (6. až S.ročník) navštěvují buď vZŠ vDrnovicích nebo ve Vyškově.

Mateřská škola je umístěna také v této školní budově, má jednu třídu do které chodí cca 20 dětí.

Součástí školy je i školní jídelna a kuchyně, která vaří i pro mateřskou školu. V areálu školy je zahrada pro děti z mateřské školy a dvě menší hřiště.

c) Kultura a osvěta

Při silnici směr na Vyškov je kulturní dům s kapacitou cca 150 lidí. Je zde víceúčelový sál s jevištěm a příslušenství. Pořádají se zde taneční zábavy, hudební akce a akce pro děti, někdy i promítání filmů. Také je využíván pro cvičení žen, pořádají se zde vánoční a velikonoční turnaje ve stolním tenise. V suterénu je klubovna velká cca 45m2 V současné době je v dosti špatném stavebním stavu, uvažuje se s rekonstrukcí.

Současná budova kulturního domu se nachází na zcela nevhodném místě, na velmi frekventované silnici Vyškov- Brno, bez zázemí a před prostoru (bezpečnost návštěvníků), bez možnosti parkování a hlavně se nachází mimo střed obce.

Navrhujeme v alternativě tento stávající kulturní dům využít ke komerčnímu využití pro podnikatelské aktivity a zřídit zde „středisko služeb", které by naopak využilo hlavní silnice a možnost rozvoje.

Navrhujeme vybudovat nový víceúčelový sál (kulturní dům) v lokalitě vedle stávajícího obecního úřadu ve dvorním traktu. Toto místo by bylo výhodné i z hlediska využití při pořádání větších kulturních a společenských akcí. V první řadě by byla možnost propojení se stávajícím hostincem. Dále by bylo možno vhodné připojit a architektonicky zakomponovat stávající obecní úřad k této novostavbě a tak by se přispělo k soustředění a k lepšímu využití občanské vybavenosti. Vhodnou úpravou zelené a venkovního prostranství kolem celého areálu by se posílil význam centra obce.

d) Tělovýchova a sport

Navrhujeme vybudovat nový sportovně- rekreační areál v severní části obce. Bude zde nové fotbalové hřiště, odpovídajících parametrů, menší tribuna pro diváky, dále tenisový kurt a volejbalové hřiště. Součástí bude i víceúčelová budova, kde budou šatny, sociální zařízení, posilovna a klubovny. Celý areál bude vhodně upraven a osázen zelení. Celý areál je možno v budoucnu rozšířit (možnost vybudovat v návaznosti koupaliště)

Pro děti slouží hřiště ve školním areálu a také jsou navrženy dvě dětská hřiště s prolézačkami, pískovišti, lavičkami a jiné.

e) Zdravotní a sociální péče

Občané zTučap mají zabezpečenu lékařskou péči ve Zdravotním středisku vRousínově., vzdáleném cca 4 km. Zde je praktický lékař, dětský lékař, ženský lékař a zubní středisko. Jsou zde i odborní lékaři a nejbližší lékárna. Nemocnice je v okresním městě Vyškov.

1) Distribuce a maloobchodní sít'

Smíšené zboží, obchod o prodejní ploše 130 m2, skladovací ploše 80 m2, byl postaven v roce 1977.V současné době jsou zde zaměstnány dvě prodavačky a svému účelu plně vyhovuje.

Doporučujeme podporovat rozvoj obchodní sítě i v soukromých obytných domech. Další vývoj těchto provozoven bude však záviset na možnostech jednotlivých podnikatelů, ale také hlavně na požadavcích občanů o tyto služby.

g) Stravovací zařízení

Vedle budovy obecního úřadu na návsi je hostinec ..Pod lípou". Zde je výčep a asi 60 míst u stolu. V letních měsících je uvažováno se zřízením venkovní „zahrádky pod starou lípou" před objektem. Toto je podmíněno přemístěním čekárny autobusů ke zdi vedlejšího domu.

U hlavní silnice v rodinném domě je v přízemí umístěn „bar 107". s kapacitou cca 15 míst u stolu. Poskytuje občerstvení, zmrzlinu, minutky a jiné.
V nové navrhovaném -sportovním areálu může být provozováno sezónní venkovní občerstvení

h) Ubytovací zařízení a služby

V současné době není v obci žádné ubytovací zařízení (hotel, penzion) Pro rozvoj turistického ruchu je možno v budoucnu uvažovat s poskytováním ubytování turistům a rekreantům v soukromých domech.

V nově navrženém sportovné-rekreačním areálu uvažujeme s možností výstavby víceúčelové budovy. Zde by mohly být v podkroví umístěny pokoje k pronajmutí a příležitostnému ubytování.

Některé práce a služby občanům jsou zajištěny prostřednictvím soukromých podnikatelů. Jsou zde tři dopravci, stolařství, sklenářství, elektro opravy, masna, pekařství, výroba nábytku. Poskytování dalších služeb přímo v obci se předpokládá v rámci soukromého podnikání a závisí na tržním hospodářství a na poptávce po těchto službách

ch) Protipožární bezpecnost

V obci je Hasičská zbrojnice, která je dostacující a svému účelu plně vyhovuje.