Navigace

Obsah

Stalo se v obci

Aktuality 2009

V roce 2009 se podařilo získat dotaci z PRV Jihomoravského kraje na rekonstrukci místnosti za obchodem, která bude sloužit ke sportovnímu vyžití dětí základní školy a pro sportovní vyžití neziskových organizací, které pracují s dětmi. Práce firem – oprava střechy, rekonstrukce stropu, topení a  podlahy  byly  dokončeny v prosinci.  Dále se podařilo získat dotaci na vybavení učebny základní školy z projektu přes SO Větrník interaktivní tabulí a z DSO Rakovec se podařilo získat dotaci pro pořízení vybavení kuchyně školy robotem a zařízením pro ohřev obědů během jejich výdeje. V rámci dotací na opravu sakrálních staveb se získala dotace na opravu  kříže u  statní silnice a boží muky. V tomto roce byly obcí pořízeny herní prvky pro dětské hřiště, které začalo budovat občanské sdružení „JUNIOR“ na svém pozemku a na pozemku obce a kde členové sdružení vybudovali pískoviště, pergolu a vystavěli opěrnou zídku za pergolou. Dále pokračovaly práce na projektu kanalizace a to na vydání stavebního povolení, které bylo vydané v srpnu a dále na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Z výběrové řízení vzešla vítězná firma SKR stav. s.r.o Brno. V rámci kanalizace bylo požádáno o prodloužení  povolení vypouštění odpadních vod obcí Tučapy do vodních toků Rakovec a Habrůvka.  Dále byla podána žádost o dotaci na změnu územního plánu obce č.1  a  zažádáno o její pořízení, která se týkala výstavby vysokorychlostní železnice. V tomto roce byla rovněž získána dotace na pracoviště CzechPoint pro zlepšení komunikace občanů s orgány statní správy a probíhá zaškolení obsluhy na toto pracoviště. Většina kurzů bude probíhat v roce 2010 a pracoviště bude obsluhovat paní účetní obce.

Po celý rok pokračovaly práce na publikaci o obci Tučapy, shromažďováním informací a fotografií a pátrání v archívech.

Kulturní a společenské akce:

Rok se tradičně začal ostatkovým průvodem obcí zakončený ostatkovou zábavou, která se konala v režií děvčat z Sk Apollo Tučapy. Na přelomu měsíců dubna a května se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic s tradičním  stavěním májky. Odpoledne patřilo dětem, které soutěžily v řadě soutěží zakončených opékáním špekáčků.. Akce se uskutečnila v režii členů  Sk Apollo Tučapy. Květen patřil další sportovní akci a tou je tradiční silniční běh Tučapská desítka, který se těší velké popularitě mezi sportovci a kterého se účastní sportovci z řad dětí mateřské školy až po veterány. Akce se konala v režii Ligy rekreačních sportů Vyškov ve spolupráci Obecního úřadu Tučapy za přispění celé řady sponzorů.

Koncem měsíce května se uskutečnil dětský den, který uspořádali 18. Regiment a SDH Tučapy i přes nepříznivé počasí se akce zdařila a děti soutěžili v celé řadě soutěží. Odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků a ukázkou techniky JSDHO Tučapy.

V červnu uspořádali členové SDH Tučapy  soutěž pro mladé hasiče v disciplínách požární útok a přebor jednotlivce pro družstva mladých hasičů z okresu Vyškov. Tato soutěž je zařazená do seriálu soutěží Vyškovský Soptík. Soutěž se vydařila a děti ukázali svou zručnost a umění v obou disciplínách.

Červenec patřil tradičně turnajům v malé kopané pro děti a druhý den pro dospělé, kterých se zúčastňují družstva z okolních obcí a které se těší velké popularitě. Akce uspořádali členové organizace  Junior Tučapy o.s.,

Sokol Tučapy uspořádal turnaj v nohejbale, za účasti družstev z okolí a místních členů akce se vydařila k velké spokojenosti pořadatelů.

Závěr měsíce července patřil tradičně III. ročníku Neckyády, kde byly představeny nejrůznější konstrukce  plavidel které se dokázaly udržet na hladině a ze kterých byla oceněna tři nejlepší, dále zde proběhlo odpoledne  plné her pro děti se závěrečnou večerní diskotékou. Akce se zdařila k velké radosti přítomných a pořadatelů z řad Sk Apollo Tučapy a Junioru Tučapy o.s.

Poslední sobotu v srpnu  uskutečnila soutěž hasičských družstev v požárním sportu, tato soutěž je zahrnuta do Velké ceny okresu Vyškov. Soutěže se zúčastnil senátor pan Ivo Bárek a radní Jihomoravského kraje pan Zdeněk Pavlík. Soutěže se zúčastnila družstva v kategoriích mužů a žen jak z okresu Vyškov tak i mimo něj. Soutěž navštívil i náš družební sbor z Tučap okres Uherské Hradiště.

Úvod září patřil tradičně „Babským hodům“ které se konaly v režii členů SK Apollo Tučapy, tradičně byl krojovaný průvod obcí od nejmenších až po dospělé. Tento byl zakončen v místním hostinci, kde se konala hodová zábava.

Poslední sobotu v září se uskutečnilo Gotické odpoledne které pořádal 18. Regiment ve spolupráci s SDH Tučapy. Přihlížející mohli sledovat souboje rytířů, mohli vidět polní ležení středověkých rytířů. Odpoledne bylo protkáno řadou soutěží pro děti a v neposlední řadě i soutěží pro dospělé v hodu kládou. Akce byla zakončena opékáním špekáčků.

Poslední pátek v měsíci listopadu  se uskutečnilo  válečné tažení Napoleonských vojsk obcí, kdy mohli diváci sledovat ukázku bojů a vystroj vojáků spojených bohatým výkladem. Akci uspořádal 18. Regiment.

Začátkem prosince se uskutečnilo divadelní představen pro dospělé „Co takhle svatba princi“ po kterém se uskutečnila večerní diskotéka. Děvčata z SK Apollo s pohádkou objíždí okolní vesnice, kde sklízejí zasloužený potlesk. Děvčata navázala na divadelní tradici dědů a babiček, kteří v minulosti v obci hráli ochotnická představení. 

V sobotu se konala tradiční Mikulášská besídka za přítomnosti Mikuláše a čerta s odpolednem plným her a sladkostí pro nejmenší.
Všem neziskovkám patří poděkování za uspořádání všech akcí, sponzorům za podporu těchto akcí a návštěvníkům za příjemnou diváckou kulisu kulisu.