Navigace

Obsah

Stalo se v obci

Události roku 2008

Akce obce Tučapy

V roce 2008 se realizovaly dlouho připravované investiční akce. Začátkem roku se dokončovala dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  pro stavbu kanalizace v obci Tučapy s čerpáním do Komořan. Dokumentaci připravovala firma AQUA PROCON, která ji připravila tak, že bylo možné požádat v březnu o vydání územního rozhodnutí. Souběžně s žádosti o vydání územního rozhodnutí se začala zpracovávat žádost o dotaci ze SFŽP pro realizaci stavby ve spolupráci s ing. Švejnohou. Termín podání žádosti byl květen  2008, vše se podařilo a žádost byla podaná a odsouhlasená po formální stránce. V měsíci listopadu  na www stránkách SFŽP bylo zveřejněno, že jsme získali dotaci na výstavbu kanalizace a byly započaty práce na dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Další akcí která se realizoval byla výstavba chodníku u silnice II/430, kde byla pouze písková krajnice. S výstavbou bylo započato po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavbu provedla firma MIKO Neslovice byla dokončena po měsíci a její realizace přispěla k bezpečnosti chodců a obyvatel, kteří bydlí v okolních domech.

V roce byla podaná žádost o vybavení mobiliářem připravovaného dětského hřiště, tato byla podaná v květnu ale bohužel jsme nebyli úspěšní a tak se podání žádosti zopakovalo v měsíci prosinci z grantu dotace nadace ČEZ Oranžová hřiště.

Velká pozornost se věnovala přípravám oslav 650 let od první zmínky o obci Tučapy, a termín oslav  po výběru byl stanoven na 13. září . V rámci výročí oslav byla připravováno vydání trojpohlednice Tučap a vydání  odznaku na kterém bude vyobrazen znak a prapor obce, vydání pozvánek a plakátů, a nevětší usilí bylo zaměřeno na přípravu výstavy v základní škole, která by mapovala historii obce. O průběhu oslav se zmíním ve společenských událostech.

Kulturní a společenské události v roce 2008

Společenské a kulturní akce byly v roce 2008 zahájeny masopustním průvodem, který byl v režii děvčat z SK APOLLA Tučapy, další událostí bylo pořádání akce pálení čarodějnic a tradiční stavění máje. V květnu se uskutečnil tradiční silniční běh Tučapská desítka, kterou zahájil a osobně se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek. Tato akce je hojně navštěvovaná sportovci s celé republiky a těší se velké oblibě. Další akcí, kterou pořádala nezisková organizace Junior Tučapy byl turnaj ve florbalu pro děti, který se vydařil a děti byli spokojeni.  Sbor dobrovolných hasičů v obci uspořádal soutěž pro mladé hasiče okresu Vyškov, která je zařazena do seriálu soutěží Soptík, soutěžilo se disciplíně požárního útoku a v disciplíně běhu na 60m s překážkami. Soutěže se zúčastnila celkem 18 družstev, soutěž se celkově vydařila ke spokojenosti soutěžících a diváků. Mezi další sportovní akce se zařadil turnaj v malé kopané  pořádané Sokolem Tučapy který se vadřil a soutěžilo se do odpoledních hodin a bojovalo se o každý míč.Akce neckiáda kterou pořádali SK APOLLO Tučapy a Junior Tučapy se konala na přelomu měsíců červenec a srpen za pškného počasí, rovněž i plavidla se vyznačovala roztodivnými tvary a těšila se velké pozornosti diváků.

Závěr srpna patří tradičně soutěži, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů v obci, a to v požárním útoku mužů a žen Této soutěže se zúčastní soutěže z okresu Vyškov i mimo něj, tradičně jezdí hasiči z družební obce Tučapy u Uherského Hradiště, a děvčata si vždy připraví kulturní vložku, která všechny potěší. Soutěž navštívil i náměstek hejtmana jihomoravského kraje ing. Václav Horák. Akce se konala za pěkného počasí a velké účasti diváků. Více na stránkách hasičů

Oslavy 650let založení obce

Oslavy se uskutečnily 13 září za slunného ale větrného a chladného počasí. V základní škole byla instalována výstava fotografií, které mapovaly historii obce a která byla hojně navštívena obyvateli ale i hosty kteří navštívili naši obec v den oslav. Ve druhé třídě probíhala počítačová prezentace okolí Tučap, promítaly  se filmy z historie zejména filmy rodáka z Tučapy pana Gratze, který je sám režíroval a natáčel, jednalo se o filmy z výstavby dálnice, okolí Tučap, dále filmy Jurášek a Haninka, Frantina natočené podle povídek spisovatele rodáka z Tučapy Jaroslava Kratochvíla. Zahájení výstavy byl přítomen i senátor ing. Ivo Bárek. Hodně návštěvníků si připoměli svá mladá léta a u každé fotografie se vzpomínalo.

Hlavní oslavy započaly ve 14 hodin svěcením praporu obce, mezi hosty nechyběli senátor ing. Ivo Bárek a náměstek hejtmana jihomoravského kraje ing.Václav Horák a starostové okolních obcí. Po mši a vysvěcení praporu následoval průvod obcí a položení kytic ke křížům v obci a věnce k pamětní desce Jaroslav Kratochvíla. V průvodu šly děvčata chlapci v krojích  z SK  APOLLO Tučapy a vojáci 18 regimentu, dělostřelci z Bruntálu a občané Tučap. Centrum oslav bylo na hřišti u školy, kde byly instalované párty stany s občerstvením, taneční parket, hrála dechová hudba,  proběhla ukázka  18 regimentu a dělostřelců. Akce u školy končiola ve 20,00 hod a pak se přemístila do místního hostince, kde pokračovali oslavy hodovou zábavou v režii SK APOLLO Tučapy. Dá se říct že se oslavy celkově vydařily až na větrné a chladné počasí. Výstava pokračovala ještě v neděli. Poděkování patří  realizátorům výstavy a to panu Kalivodovi a Škůrkovi a celém zastupitelstvu a neziskovým organizacím ,které se na oslavách podíleli.

U příležitosti oslav byly vydány trojpohlednice obce, odznaky s vyobrazením znaku a praporu obce, CD nosič z fotografiemi z výstavy a průběhu oslav a DVD s filmovým záběrem průběhu oslav. Všechny tyto věci je možno si zakoupit na Obecním úřadě. Celá akce byla financována z podpory Ministerstva kultury.

Další akcí, která se vydařila bylo sportovní odpoledne které pořádály nezskovky SK Junior Tučapy, SDH Tučapy, 18 regiment, kde děti soutěžili v různých sportovních disciplínách  střelba ze vzduchovky, překonávání překážek běh. Členové 18 regimentu povozili děti na hladině vodní nádrže a hasiči z Drnovic předbedli ukázku s repasovaným zásahovým vozidlem K101 CAS 25, a paří jim za tuto ukázku poděkování. Závěr dne patřil opékání kobásků a vyhodnocení akce

Závěr roku patřil tradičně stavění vánočního stromu na návsi a členky SK Apolla zorganizovali Mikulášskou besídku s divadelním představením pro děti a večer pro dospělé.

Poslední akcí kterou pořádal Sokol Tučapy byl vánoční turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé, který se vydařil ke spokojenosti dětí a dospělých.

Za pořádání těchto akcí patří poděkování všem zainteresovaným, pořadatelům a sponzorům.