Navigace

Obsah

Stalo se v obci

Aktuality 2006

Investiční akce:

V letošním roce se pokračovalo ve stvbě malé vodní nádrže na Habrůvce, na které byly stavební práce zastaveny v měsíci listopadu. Díky dlouhotrvajícímu zimnímu počasí byly zahájeny práce až koncem dubna. V měsících duben a květen byl dokončen zásyp tělesa  výustního objektu, zahutněn, byla opravena dělící hráz mezi sedimentační nádrží a a hlavní nádrží, která při veké jarní vodě byla odplavena, dokončeno svahování sedimentační nádrže. Byly vybudovány litorální pásma dokončen povrch hráze, kamenný zához hráze a terénní úpravy kolem celé nádrže. Během provádění stavebních  prací byly uskutečněný celkem tři kontroly pracovníkem SFŽP  ČR, který konstatoval, že dílo je prováděné dle schválené dokumntace. I přes zpoždění se podařilo dílo dokončit  do 31.5. 2006. Po udělení souhlasu pracovníkem SFŽ ČR a pracovníkem Agentury ochrany krajiny byla vodní  nádrž napuštěna. Kolaudace nádrže se uskutečnila  31. srpna. Vyhodnocení celé akce balo zasláno na SFŽP ČR do konce měsíce listopadu. Celá akce byla financována z prostředků Evropské unie - operační program infrastruktura celke ve výši 80%  1 698 000,- kča z prostředků SFŽP ČR Praha ze kterých bylo poskytnuto celkem 10%  212 000,-kč  a z prostředků obce 10%. Celkové náklady projektu 2 123 000,-Kč.

Opravy v obci

V letošní roce byly provedeny opravy místních komnikací a to silnice u Základní školy a sinice kolem potoka  Rakovce, kde byl navýšen násep na jeho břehu. V mateřské škole bylo opraveno pískoviště a vymalovány prostory školy. V celé obci bylo prováděno kosení celených ploch.

Na poslední  zasedání obecního zastupitelstva  byl projednán územní plán obce, schválen dále byla schváleny vyhláška územního plánu, která nabyla účinnosti  dnem  11. listopadu. Obec Tučapy má tedy schválený územní plán obce.

Kulturní akce:

1. Masopustní průvod obcí

2. Pálení čarodějnic a hry pro děti, stavění máje

3. Silniční běh Tučapská desítka - memoriál Františka Košťála

4. Turnaj v malé kopané

5. Soutěž hasičských družstev "O pohár starosty obce" mužů, žen a mládeže

6. Tradiční babské hody

7. Druhý ročník obecní zabíjačky

8. Stavění vánočního stromu na návsi

9. Mikulášská besídka s divadelním předtavením Mrazíka

10  Turnaj v kulečníku

11. Vánoční kolefy  u vánočního stromu na návsi

12. Turnaj ve stolním tenise dětí a dospělých