Navigace

Obsah

Stalo se v obci

Aktuality 2005

Naplánované akce v roce 2005

Výstavba části chodníku při silnici II. tř. směr Vyškov - Brno v místě křižovatky se silnicí III. tř.směr Nemojany.

Oprava střechy, zateplení, výměna oken a vynalování MŠ Tučapy, na tuto okci byla poskytnuta dotace z PRV z jihomoravského kraje v částce  137 000,-Kč celkové náklady  427 000,-Kč

Zpracování konceptu územního plánu obce Tučapy na akci poskytnuta dotace z jihomoravského kraje 44 000,-Kč celkové náklady 88 000,-Kč

Obnova MVN na Habrůvce - o dotaci bylo požádáno z programu Operační program infrastruktura financovaného  z evropských fondů,  priorita opatření 3.1 Obnova enviromentálních  funkcí  území , opatření 3.1A revitalizace vodních toků. úpravy k obnově funkce pramenných oblastí a mokřadů, budování a obnova retenčních nádrží a suchých poldrů: Celkové náklady 2 123 000,-Kč, Podpora z ERDF(Eu) 1 698 000,-Kč, podpora ze SFŽP ČR  212 000,-Kč. S pracemi bylo započato v září 2005, dokončení květen 2006, vyhodnocení akce do srpna 2006. Stavbu provádí INSTA spol. s.r.o Prostějov.

bylo upraveno prostranství na návsi, postaven nový přístřešek pro cestující, postaven nový plot kolem lípy a pomníku obětem 1 a 2. světové války

byly opraveny místní komunikace v obci v částce 420 000,-Kč