Navigace

Obsah

Chodník Tučapy - Komořany - 2019 - probíhá*

Typ: 2020
Chodník Tučapy - Komořany 2Obec nechala v roce 2019 vypracovat projektovou dokumentaci na chodník směrem na Komořany. V roce 2020 pokračovali přípravné administrativní práce. Žádost o dotaci v roce 2021 nebyla podána, z důvodu nedodržení zákonných lhůt stavebním úřadem Vyškov. O dotaci se tak budeme pokoušet od roku 2022.

V roce 2019 proběhlo  společné jednání starostů obcí Tučapy a Komořany se zástupci SÚS JMK (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) o realizaci projektového záměru „Chodník Tučapy - Komořany“.

Z jednání vyplynul závěr, že chodník bude možno umístit do pozemku JMK podél silnice II/430, od které bude oddělen travnatým pásem. Nebude tedy nutné řešit složité vlastnické vztahy jako v případě, kdyby chodník vedl po okraji pole.

Po souhlasu SÚS JMK se záměrem, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto a vypracování projektové dokumentace na tuto akci.

Tuto akci koordinujeme společně s obcí Komořany, čímž by vzniknul chodník Tučapy - Komořany s místem pro přecházení na rozhraní katastrů obou obcí na obslužnou silnici směrem do Podbřežic. 

Společně s obcí Komořany budeme žádat o dotaci ze SFDI (Statní fond dopravní infrastruktury).

Z důvodu koronavirové pandemie a s ní spojené ekonomické situaci, byl termín pro podávání žádostí přesunut až na rok 2021 a možná realizace je až v roce 2022. 

V roce 2020 se vyřizovaly přípravné práce - stavební povolení (od listopadu podáno na stavením úřadě ve Vyškově), schvalování smluv s JMK, věcná břemena.

Bohužel během prosince 2020 nebylo ani zahájeno stavební řízení a ke konci ledna tak nebude možno stihnout vydání stavebního povolení, což znemožňuje žádat o dotaci ze SFDI. Zdůvodnění stavebního úřadu k nedodržení zákonných termínu ve Vyškově je, že je zahlceno.

Během března 2021 bylo zahájeno stavební řízení. 

Předpokládáme, že pokud bude vypsán vhodný dotační titul, bude o dotaci žádáno v roce 2022. 


Přílohy

Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2022 20:11
Autor: Správce Webu