Navigace

Obsah

Chodník Tučapy - Komořany - 2019 - probíhá*

Typ: 2020
Chodník Tučapy - Komořany 2 Obec nechala v roce 2019 vypracovat projektovou dokumentaci na chodník směrem na Komořany. V roce 2020 pokračovali přípravné administrativní práce. V roce 2022 jsme podali žádost na SFDI a byli jsme úspěšní. Realizace je plánována na rok 2023.

V roce 2019 proběhlo  společné jednání starostů obcí Tučapy a Komořany se zástupci SÚS JMK (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje) o realizaci projektového záměru „Chodník Tučapy - Komořany“.

Z jednání vyplynul závěr, že chodník bude možno umístit do pozemku JMK podél silnice II/430, od které bude oddělen travnatým pásem. Nebude tedy nutné řešit složité vlastnické vztahy jako v případě, kdyby chodník vedl po okraji pole.

Po souhlasu SÚS JMK se záměrem, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto a vypracování projektové dokumentace na tuto akci.

Tuto akci koordinujeme společně s obcí Komořany, čímž by vzniknul chodník Tučapy - Komořany s místem pro přecházení na rozhraní katastrů obou obcí na obslužnou silnici směrem do Podbřežic. 

Společně s obcí Komořany budeme žádat o dotaci ze SFDI (Statní fond dopravní infrastruktury).

V roce 2020 se vyřizovaly přípravné práce - stavební povolení (od listopadu podáno na stavením úřadě ve Vyškově), schvalování smluv s JMK, věcná břemena.

Bohužel během prosince 2020 nebylo ani zahájeno stavební řízení a ke konci ledna tak nebude možno stihnout vydání stavebního povolení, což znemožňuje žádat o dotaci ze SFDI. Zdůvodnění stavebního úřadu k nedodržení zákonných termínu ve Vyškově je, že je zahlceno.

Během března 2021 bylo zahájeno stavební řízení.

Z důvodu koronavirové pandemie a s ní spojené ekonomické situaci, byl termín pro podávání žádostí přesunut až na rok 2021 a možná realizace je až v roce 2022.  

V roce 2022 jsme podali žádost o dotaci na SFDI, kde jsme byli úspěšní. Celkové odhadované náklady akce jsou 4 511 443, dotace číní 2 695 422Kč. Nyní pracujeme na přípravách pro realizaci projektu.


Přílohy

Vytvořeno: 6. 10. 2020
Poslední aktualizace: 24. 4. 2023 8:13
Autor: Správce Webu