Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 593648
Katastrální výměra: 529 ha
Počet obyvatel: 578

Obec Tučapy

Obec Tučapy se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský. 

Zvonice na návsi se připomíná již v roce 1770. Původně měla dva zvony, tím větším se zvonilo ráno, v poledne a večer. Zvoněním byl pověřen obecní sluha a bubeník v jedné osobě, který rovněž bubnováním vyhlašoval po obci zprávy a nařízení obecního úřadu. Původní stará radnice byla v pravé polovině nynějšího hostince, na kterém je dodnes umístěn znak vyškovského panství - erb olomouckého biskupství.

 

Publikace - Tučapy 1358 - 2010

Obec Tučapy vydala publikaci pojednávající o historii obce až po současnost. Publikaci lze zakoupit na Obecním úřadě. Cena 120,- kč.

Publikace Tučapy.pdf

Odznaky a pohlednice

Po telefonické dohodě je možno objednat odznaky, pohlednice, CD fotografie z výstavy v ZŠ a průběhu oslav a DVD z průběhu oslav

Zprávy

10.10.2018

Aplikace přípravku nebezpečného včelám

oznamujeme Vám aplikaci přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely podle § 51 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 7 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění1, v provedení dle § 10 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravek“). Oznamovatel: Rostěnice, a.s., Rostěnice166,68201 Rostěnice-Zvonovice , IČO:63481821 Název přípravku: Spider 550 EC, Místo aplikace: viz příloha Datum aplikace: viz příloha Detaily aplikace: jedná se o aplikaci na vzcházející porosty pšenice ozimé k omezení rozšíření přenašečů virových chorob obilovin Ošetření řídí a podrobnější informace k aplikaci Vám může podat ing. Pavel Šlimar na telefonu 777710033, nebo ing. Luděk Novotný na tel. 777710037 v oblasti Tučapy za školou a Tučapy za tratí

Detail

06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy konané ve dnech 5 a 6. října 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy

Detail

06.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy konaní dne 5 a 6. 10. 2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Tučapy ve dnech 5 a 6. 10. 2018

Detail

02.08.2018

Informace MAS Vyškovsko 1. Výzva v rámci PRV

Vážená paní starostko/Vážený pane starosto, dovoluji si Vám oznámit, že MAS Vyškovsko, z.s. po schválení potřebné dokumentace vyhlásila 1. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (dále PRV) na opatření podporující následující Fiche viz. příloha emailu: F1 Modernizace zemědělských podniků (Článek 17, ods. 1, písmeno a) - Investice do zemědělských podniků), F4 Podpora podnikání (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj, nezemědělských činností), F5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh (Článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh), F6 Vzdělávání a informace (Článek 14 - Předávání znalostí a informační akce), F7 Zemědělská infrastruktura (Článek 17, odstavec 1., písmeno c) - Zemědělská infrastruktura). Veškeré potřebné dokumenty k výzvě naleznete na webových stránkách MAS www.masvyskovsko.cz na odkaze: http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/1-vyzva-2 Důležité informace a upřesnění podmínek jednotlivých Fichí jsou uvedeny v dokumentu pod názvem Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Operace 19.2.1. (dále Pravidla) vztahující se k jednotlivým článkům v kapitole C. Dále si Vás dovoluji požádat o zveřejnění textu 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s. viz. příloha 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko.pdf na Vaší úřední desce do 16.8.2018 a vyhlášení místním rozhlasem, případně přeposlání potencionálním žadatelům obecně z řad zemědělců, podnikatelů, vlastníků a majitelů lesních pozemků či zájemců o realizaci vzdělávacích a informačních kurzů (bližší upřesnění oprávněných žadatelů je uvedeno v Pravidlech v kapitole C u jednotlivých článků). Děkuji za vyřízení a přeji hezký den. S pozdravem Ludmila Kolářová MAS Vyškovsko, z.s. Rostěnice 109 682 01 Rostěnice-Zvonovice tel: 725 137 765

Detail

Fotogalerie

19.10.2017

Fotogalerie obce

Fotogalerie obce

Fotogalerie obce

Detail

19.10.2017

Foto vodní nádrž na Habrůvce

Foto vodní nádrž na Habrůvce

Foto vodní nádrž na Habrůvce

Detail