Navigace

Obsah

Informace MAS Vyškovsko 1. Výzva v rámci PRV

Typ: ostatní
Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,


dovoluji si Vám oznámit, že MAS Vyškovsko, z.s. po schválení potřebné dokumentace vyhlásila 1. Výzvu v rámci Programu rozvoje venkova (dále PRV) na opatření podporující následující Fiche viz. příloha emailu:

F1 Modernizace zemědělských podniků (Článek 17, ods. 1, písmeno a) - Investice do zemědělských podniků),
F4 Podpora podnikání (Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj, nezemědělských činností),
F5 Lesnické technologie a produkty a jejich uvádění na trh (Článek 26 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh),
F6 Vzdělávání a informace (Článek 14 - Předávání znalostí a informační akce),
F7 Zemědělská infrastruktura (Článek 17, odstavec 1., písmeno c) - Zemědělská infrastruktura).
 
Veškeré potřebné dokumenty k výzvě naleznete na webových stránkách MAS www.masvyskovsko.cz na odkaze:
http://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/1-vyzva-2

Důležité informace a upřesnění podmínek jednotlivých Fichí jsou uvedeny v dokumentu pod názvem Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Operace 19.2.1. (dále Pravidla) vztahující se k jednotlivým článkům v kapitole C.

Dále si Vás dovoluji požádat o zveřejnění textu 1. Výzvy PRV MAS Vyškovsko, z.s.  viz. příloha 1. Výzva PRV MAS Vyškovsko.pdf na Vaší úřední desce do 16.8.2018 a vyhlášení místním rozhlasem, případně přeposlání potencionálním žadatelům obecně z řad zemědělců, podnikatelů, vlastníků a majitelů lesních pozemků či zájemců o realizaci vzdělávacích a informačních kurzů (bližší upřesnění oprávněných žadatelů je uvedeno v Pravidlech v kapitole C u jednotlivých článků).

Děkuji za vyřízení a přeji hezký den.

S pozdravem
Ludmila Kolářová

MAS Vyškovsko, z.s.
Rostěnice 109
682 01 Rostěnice-Zvonovice
tel: 725 137 765

 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 8. 2018
Poslední aktualizace: 15. 4. 2019 08:19
Autor: Správce Webu