Navigace

Obsah

Pozvánka na koncert v kostele sv. Martina

Pozvánka na koncert, kde zazní duchovní skladby v podání žáků ZUŠ Vyškov. Historií kostela 

Vás provede kronikář obce Nemojany pan Rudolf Klacek v neděli 6. května v 15,00 hodimn v kostele sv. Martina na hoře Liliové.

Pozvánka ke stažení zde:  zde ke stažení

 

Informace FÚ pro JMK k placení daně z nemovitosti v roce 2018

Informace k zasílání složenek k dani z nemovitosti v roce 2018

zde ke stažení

Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

zde ke stažení

 

 

Svoz odpadu o Velikonocích

RESPONO a.s. oznamuje, že z důvodu Velikonočních svátků  

bude svoz odpadu pro obec Tučapy provedený v úterý 3. dubna 2018.

Oznámení o mobilním svozu

nebezpečného odpadu a elektrozařízení

který se uskuteční v sobotu 24.3. 2018 od 11,00 do 11,30 hod

automobily s kontejnery budou přistaveny v části obce zvané Hliník před domem čp. 1

 

Výsledky voleb prezidenta ČR  2.kolo:

VÝSLEDKY 2. KOLA  PREZIDENTSKÝCH VOLEB

26 a 27.1.2018

1. Ing. Miloš Zeman – 209 hlasů – 72,57%

2. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. – 79 hlasů – 27,43%

VOLILO – 288 voličů – tj. 64,71% z celkového počtu 445 voličů

NA VOLIČSKÉ PRŮKAZY – 4

PLATNÉ HLASY – 288

NEPLATNÉ HLASY – 0

 

Výsledky voleb prezidenta ČR 1.kolo

Obec: Tučapy

Tabulka: Obec Tučapy – souhrnné informace

Obec Tučapy – souhrnné informace
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1 1 100,00 447 278 62,19 278 276 99,28

Tabulka: Obec Tučapy

Obec Tučapy
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 13 4,71 X X
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 16 5,79 X X
3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 14 5,07 X X
4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 3 1,08 X X
5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 2 0,72 X X
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X
+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 160 57,97 0 0,00
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 25 9,05 X X
+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 43 15,57 0 0,00
+) postupující kandidát

Cenové oznámení stočné pro rok 2018

zde ke stažení

Informace Finančního úřadu

FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Tel.: 542 191 111

 

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. do 30. ledna využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

22. 1. 2018

23. 1. 2018

24. 1. 2018

25. 1. 2018

26. 1. 2018

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 14:00

29. 1. 2018

30. 1. 2018

31. 1. 2018

1. 2. 2018

2. 2. 2018

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 14:00

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2017 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

 

V Brně dne 2. 1. 2018

 

 

JUDr. David Stančík
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

náměstí Svobody 4, Brno

Zprávy